Lakat spojnice za fleksibilno crevo i prskače

75.00RSD

  • Clear
- +
Шифра производа: - Категорије: ,

Namenjene su za ekonomičnu, laku i pouzdanu montažu preskača na cevovod. Njima se ostvaruje veza fleksibilnog creva Ø 16 (Funny Pipe) sa prskačem i obujmicom.

Prednost povezivanja prskača sa cevovodom na ovaj način je višestruka :

  • Brza i laka montaža bez alata;
  • Lako pozicioniranje prskača;
  • Jednostavno nivelisanje prskača sa kotom terena pri montaži ili usled problema sa sleganjem terena;
  • Fleksibilna veza omogućava i sprečava havarije koje mogu nastati prelaskom točka vozila preko prskača, što nije slučaj pri krutoj vezi prskača sa cevovodom;

Modeli lakat spojnice

Lakat spojnice za fleksibilno crevo i prskač, Ø 16 x ½", Lakat spojnice za fleksibilno crevo i prskač, Ø 16 x ¾"