Kontroler nivoa vode – HYDRENA KNV-S3

24,150.00RSD

- +
Шифра производа: 753 Категорије: ,

Kontroler nivoa vode u fontani upravlja radom ventila automatske dopune i štiti pumpe od rada bez vode. Ujedno olakšava rad pri servisiranju tih uređaja.

Jedna funkcija kontrolera je da preko elektromagnetnog ventila održava željeni nivo vode u fontani, a druga da onemogući rad pumpi kada je nivo vode nedovoljan.

U slučaju nestanka napajanja i njegovom ponovnom pojavom uređaj vrši proveru nivoa vode i definiše da li je dovoljan za rad pumpi ili treba da dozvoli dopunu vode.

Jedna od karakteristika uredjaja je i da ignoriše talasanje vode čime se sprečava učestalo uključivanje i isključivanje elektromagnetnog ventila.

Montira se na DIN šinu.

Dimenzije kontrolera: visina 77 mm , širina 75 mm , dužina (ka DIN šini) 118 mm.

LED INDIKATORI KONTROLERA SIGNALIZIRAJU SLEDEĆA STANJA: NAČIN PRIKLJUČIVANJA:
MIN. MAX. PWR. VAL. PUM.
Dostignut minimalni nivo vode Dostignut maksimalni nivo vode Uređaj priključen na napajanje Ventil dopune otvoren Dozvoljen rad pumpi
PREKIDAČI NA UREĐAJU MOGU IMATI POLOŽAJE KOJI PREDSTAVLJAJU:
0 – Bez obzira na stanje nivoa vode ne dozvoljava se rad ventila i pumpi.
MAN – Bez obzira na stanje nivoa vode dozvoljava se rad ventila i pumpi.
AUT – Automatski rad ventila i pumpe.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE : PREPORUKA:
Napon: 230 VAC Preporučuje se korišćenje relejnih kontakata uređaja za pobudu kontaktora.
Potrošnja: 2.5 VA
Snaga preklop.kontakta: 2 X 1.1 kW
Dimenzije: 75 x 75 x 120 mm
Težina: 0,32kg
Vremenski dijagram rada kontrolera KNV – S3

△t1 – kašnjenje isključenja ventila nakon prelaska nivoa vode iznad linije maksimuma je 30 sekundi.
△t2 – kašnjenje uključenja ventila pri spuštanju nivoa vode ispod linije maksimuma je 1 minut.
△t – kašnjenje isključenja/uključenja pumpe nakon spuštanja nivoa vode ispod linije minimuma je 1 minut.

Ovi parametri se na zahtev mogu promeniti.

Prednosti kontrolera KNV – S3 nad ostalim sličnim uređajima
KONTROLER NIVOA VODE KNV – S3 OSTALI KONTROLERI NIVOA VODE
1 AUTOMATSKA dopuna i ZAŠTITA od rada pumpi
bez vode su integrisane u jedan uređaj. Za obe
funkcije dovoljan je (ovaj) JEDAN uredjaj.
Za identične funkcije potrebna su DVA uredjaja.
2 Za obe fukcije kontrole dovoljne su TRI sonde. Za obe funkcije kontrole neophodne su ČETIRI
sonde.
3 Svetlosna LED indikacija rada uređaja. Nema svetlosnih indikacija rada uređaja.
4 Jednostavno električno povezivanje. Složeno električno povezivanje.
5 Nema podesavanje osetljivosti sondi (conductivity
≥ 20μS).
Podešavanje osetljivosti uredjaja manuelno.
6 Kontrola funkcije OFF, ON, AUTOMATIC na samom
uredjaju
Spoljašnja kontrola funkcije OFF, ON,
AUTOMATIC.
7 Lak ugradnja na DIN šinu Zasebno glomazno kućište (najčešće sa tiplovima).
8 Dužina kabla do sondi može biti ≥100 m. Dužina kabla sondi ograničena.
9 Male dimenzije za ugradnju 75mm x 75mm. Veće dimenzije uređaja čak i do nekoliko puta.

Preuzmi pdf