NINPHAEA 700

Potapajuća pumpa NINPHAEA 700 prvenstveno je namenjena za male eksterijerske fontane i ribnjake.

Može se ugraditi i u enterijersku fontanu gde je potreban dug podvodni kabl. Najčešće se koristi za formiranje malih izvora ili za napajanje filtera.

Smeštena je u ovalno rešetkasto kućište sa podignutim rubom dna, što je štiti od prekomernog taloga sa dna fontane ili ribnjaka. Na usisniku pumpe nalazi se dodatni rešetkasti filter koji sprečava delove taloga koji su prošli kroz spoljašnje rešetkasto kućište da uđu u pumpu. To znatno olakšava održavanje jer eliminiše često pranje i zamenu sunđerastog filtera, kao što je slučaj kod pumpi koje ga imaju. Zbog toga je rado kupuju oni koji u fontanama imaju ribice.

Uz pumpu se isporučuje i dvosmerni ventil koji prvenstveno služi za regulaciju protoka, a ujedno omogućava i formiranje dva manja izliva.

Pumpa je pri radu tiha.

Garancija: 24 meseca.

Dijagram protoka pumpe NINPHAEA 700

Tehničke karakteristike pumpe NINPHAEA 700
Napon (V) Frekvencija (Hz) Snaga (W) Maksimalna visina vodenog stuba (m) Maksimalni protok (l/h) Dužina kabla (m) Priključak za crevo/cev Dimenzije pumpe (mm) (šir. x duž. x vis.)
230 50 23 1,45 700 10 Ø 16 200 x 200 x 110

Preuzmi pdf