Multifunkcionalne hlorne tablete 20 g – 3 u 1

(dezinfekcija, algicid, flokulant)
Pakovanje: 1kg (5 tableta po 200g)

Namena
Dezinfekcija vode u bazenima za plivanje i rekreaciju, bazenima sa termomineralnom vodom i manjim kućnim bazenima.

Osobine
Tablete bele boje karakterističnog mirisa na hlor, sa višestrukim delovanjem
Odlična kombinacija aktivnih supstanci u preparatu pruža da tableta postiže:
Dezinfekcioni efekat – sadrži stabilizovani hlor koje se lagano rastvara u vodi,
vrši dezinfekciju i uništava bakterije, gljivice i viruse koji se nalaze u njoj
Algicidni efekat – sprečava rast i razvoj algi
Flokulant – pomaže da voda bude čista, bistra i doprinosi prijatnom osećaju kupača

Sastav
Trihloroizocianurna kiselina (Simklozen) 92%, CAS broj: 87-90-1
Bakar sulfat pentahidrat 1%, CAS broj: 7758-99-8
Aluminijum sulfat 1-3%, CAS broj: 10043-01-3
Borna kiselina 3-5%, CAS broj: 10043-35-3

Način primene
Osnovni preduslov za uspešnu dezinfekciju vode je da pH vrednost bude u granicama 7,2-7,6. Nakon podešavanja pH vrednosti vode održavanje tretmana je na sledeći način:
Staviti u otvor skimera ili plovnog dozatora jednu tabletu proizvoda HLORNE TABLETE 20 MULTIFUNKCIONALNE na 2m³ vode.
Ponavljati postupak svakih 7 dana.
Preporučena doza proizvoda se ručno ubacuje u otvor skimera ili plovnog dozatora uz obavezno korišćenje zaštitnih rukavica .
Neophodno je da sva voda u bazenu teče konstantno kroz uređaje za prečišćavanje.
Uključivanjem filtracije proizvod se postepeno rastvara u vodi.
Nivo slobodnog rezidualnog hlora održavati u opsegu između 0,5-2 mg/l. Ovaj nivo se lako određuje korišćenjem hlor i pH testa i treba ga meriti barem dva puta dnevno.
Algacidnu aktivnost preparata je ispitao Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Departman za biologiju i ekologiju.
Dezinfekcionu efikasnost proizvoda ispitao „Institut za javno zdravlje Vojvodine“.